Атестація педагогічних працівників стосується кожного працівника закладу освіти. Згідно з реформою НУШ, зовсім скоро атестація має піти в минуле, а її місце займе сертифікація, яка буде проходити раз на три роки. Атестація є обов'язковою і проходить раз на п'ять років.

Атестація— це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Основи атестації:
 • атестація є обов'язковою;
 • атестація може бути черговою чи позачерговою;
 • чергова атестація здійснюється раз на п'ять років;
 • умовою допуску до чергової атестації єобов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації.
Усі питання атестації викладені у Типовому положенні атестації педагогічних працівників
Нормативні документи:
 1. Закон України«Про освіту».
 2. Закон України«Про професійно-технічну освіту».
 3. Закон України«Про загальну середню освіту».
 4. ЗаконУкраїни«Про позашкільну освіту».
 5. ст. 32 Закону України«Про дошкільну освіту».
 6. Типове положенням про атестацію педагогічних працівників.
 7. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Як атестуватися вчителям, які викладають декілька предметів?

У такому випадку варто атестуватися з того предмета, який викладаєте за спеціальністю. Важливо: категорія та звання поширюватимуться і на інші навантаження. Наприклад, якщо як основну дисципліну ви викладаєте українську мову та літературу, але також маєте години з зарубіжної літератури та мистецтва, то атестацію проходите з української мови та літератури.

Зверніть увагу! Пункт 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників говорить нам, що:«Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти».

Чи можна відмовитися від проходження атестації?

Ні, вона обов'язкова. Утім, є причини, з яких атестацію можуть перенести на один рік. Це може статися у випадку тривалої тимчасової непрацездатності, якщо саме в рік проведення чергової атестації вчитель перейшов на роботу до іншого навчального закладу. Або ж із інших поважних причин. У такому випадку до наступної чергової атестації за педагогами зберігаються встановлені за попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

Де проходити підвищення кваліфікації?

Кожен учитель може самостійно обирати форми навчання, програми і навчальні заклади. Закон «Про освіту» говорить нам, що педагогам гарантується вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

При цьому є можливість вільно обирати види (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та форми (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) підвищення кваліфікації.

Учителі мають право підвищувати кваліфікацію в:
 • закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • в інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • фізичних та юридичних осіб.
Вид, форму та суб’єкта обирає сам педагог. Але варто пам'ятати, що загальна кількість годин підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою за 150 годин.

Зверніть увагу! У листі МОН Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ідеться про те, що:

З огляду на відсутність встановлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, рекомендуємо атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року:

1) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

 • 30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;
 • 60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;
 • 90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
 • 150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

2) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

 • 24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;
 • 48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;
 • 72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
 • 120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Чи можна пройти сертифікацію замість атестації?

Так, успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником із присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.

А що робити, якщо з яких причин сертифікація не була успішною?

Не хвилюватися! Наразі її результати не впливають на атестацію, а також напідтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження роботи на відповідній посаді.

Чи має педагогічний працівник подавати заяву до атестаційної комісії для проходження чергової атестації?

Ні, це має робити керівник закладу освіти: щорічно до 10 жовтня він подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Утім, є випадки, коли вчитель таки може подавати заяву до атестаційної комісії:

 • для позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду);
 • якщойого включено до списку осіб, які підлягають черговій атестації, то він має право подати до атестаційної комісії заяву про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду);
 • у разі необхідності перенесення строку атестації.

Чи необхідно подавати на розгляд атестаційної комісії друковані праці, папки з досвідом роботи, мультимедійні презентації?

Ні, педагог не зобов'язаний цього робити. У Типовому положенні про атестацію немає жодних вимог про підготовку таких документів, усі додаткові матеріали подаються виключно за власним бажанням.

При цьому необхідність наявності власних методичних розробок, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, передбачається для педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання:

 • викладач-методист,
 • учитель-методист,
 • вихователь-методист,
 • практичний психолог-методист,
 • педагог-організатор-методист,
 • керівник гуртка-методист.
Кiлькiсть переглядiв: 942

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.